Tuin Historische Buitenplaats Den Alerdinck

Harry Pierik

In 2020 schreven we: Harry Pierik gaat aan de slag om de tuin van Den Alerdinck blijvend te verfraaien. Hij gaat die doen met vele partners in het groen.

Wat ging er gebeuren:
Een deel van de ‘broche’ – de ovalen tuin met fontein vóór de havezate – zal door Harry en zijn partners omgetoverd worden in een prachtige border.
Voor de havezate zijn twee buxustuinen gesitueerd. Hier worden rozentuinen van gemaakt. De rozen worden speciaal voor Gardenista opgetrokken zodat ze weelderig staan te bloeien tijdens het festival.
Verder maakt hij twee geveltuinen aan de achterkant van de havezate. Hier wil hij laten zien wat mogelijk is op een beperkt grondstuk toch de hoogte in te gaan en zo een weelderig groen element in de tuin te creëren.

Het is fantastisch dat deze tuin aangelegd wordt door hoveniers Jan Steenge en stadshovenier Adriaan Mosterman in samenwerking met 2 Groei & Bloei vrijwilligers!
Coen Jansen, Marco van Noort, Peter van Bergenhenegouwen, Florensis, Peter van Rijssen (Plantipp), de Cruydthoeck, Tuinland en Steven van Dalen (Rozen De Wilde) voorzien de tuindelen van planten. De bloembollen komen van De Warande.

Harry heeft al deze partners bereid gevonden hun vrijwillige bijdrage aan zijn inzendingen te leveren. Hier is het Gardenistateam erg blij mee en bijzonder trots op!

Gardenista 2020, voorbereiding rozentuin en ‘Broche’

Foto: Harry Pierik

Op 18 maart hebben de hoveniers Jan Oegema en Adriaan Mosterman een strakke klinkergrens tussen grasovaal en broche gelegd. Eind april zal de broche worden aangevuld met meer plantpatronen tot uiteindelijk de bodem bedekt is.

Tegelijkertijd maakt Jan Steenge de rozentuintjes plantklaar voor de rozen die er eind april in zullen gaan.

‘Het begin staat; op havezate Den Alerdinck wordt iedere bezoeker, vanaf nu, bij aankomst, elk seizoen verwelkomd door de bio-symmetrische broche, die telkens glimlacht met een big, big smile.’

Aldus Harry Pierik. Hij deelt op zijn website de voorgang van dit projekt, de manier waarop het terrein voorbereid wordt en welke materialen hij gebruikt graag met ons.

‘Afgelopen donderdag, 5 maart, hebben we de eerste concrete stap gezet om Gardenista – en daarmee het terrein van havezate Den Alerdinck – permanent aan te kleden.’

Aldus Harry Pierik. Hij deelt te voorgang van dit projekt graag met ons.

Foto: Harry Pierik