Op 14 februari heeft in Utrecht de lancering plaats gevonden van i-Tree Nederland, een softwareprogramma om de baten van bomen te waarderen.
Met i-Tree is het mogelijk om een waarde in euro’s te verbinden aan de groene diensten die bomen leveren. Denk aan het wegvangen van luchtverontreinigende stoffen, het vastleggen van CO2, verkoeling en de afvang van water. Met de informatie die het programma levert, kunnen opdrachtgevers en professionals het beleid en beheer van bomen op een objectieve en wetenschappelijke manier onderbouwen, zowel voor de politiek als voor burgers.

Resultaten pilots
i-Tree is van oorsprong een Amerikaans programma. Het is nu zo ver gereed dat het kan worden ingezet in Nederland. Daar zijn twee pilotfases aan vooraf gegaan, waarin het model is getest in veertien gemeenten. Bovendien is het geoptimaliseerd voor de Nederlandse situatie, waarbij verdiepend onderzoek is gedaan met als doel om het model verder te verfijnen en uit te breiden. Het resultaat is een uitgebreid programma op basis van  i-Tree Eco dat veel verschillende baten kan berekenen voor zowel grote als kleine bomenbestanden. Aanvullend biedt i-Tree instrumenten die dieper ingaan op één bepaald thema. Zo geeft i-Tree Canopy snel inzicht in de volledige groenbedekking van een gebied, op basis van gegevens uit Google Maps. i-Tree Hydro geeft inzicht in de relatie tussen ondergrond, bodembedekking, hydrologie en de bijdrage van bomen aan hemelwaterregulering. De publicatie geeft inzicht in de resultaten van de pilots en de toepassingen van i-Tree in Nederland.

I-Tree tijdens Gardenista

I-Tree Nederland is een initiatief van Branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk in nauwe samenwerking met veertien betrokken gemeenten, BTL Bomendienst, Bomenwacht Nederland, Cobra adviseurs, Terra Nostra, Wageningen University and Research en Hogeschool Van Hall Larenstein.

Op 27 maart jl. hebben 10 studenten van  Hogeschool Van Hall Larenstein onder begeleiding van Hans Jacobse een aantal bomen op het landgoed van Kasteel Ophemert opgenomen. Zij hebben druk ingemeten met welk type bomen ze te maken hadden, hoe groot ze zijn en in welke conditie ze zijn. Vereniging Stadswerk zal de labels sponseren die aan de bomen komen te hangen. Tijdens Gardenista kunnen bezoekers dan zien wat de waarde van een bepaalde boom is.