Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) is de vereniging voor al wie milieuvriendelijk aan de slag wil in de tuin of keuken. Al meer dan 40 jaar promoten we gezond leven op het ritme van de seizoenen, én dit met respect voor de natuur.
In Vlaanderen en Nederland tellen we ruim 21.000 leden en 130 lokale groepen. Met onze activiteiten, publicaties en samenwerkingen willen we bijdragen tot de ontwikkeling van een duurzame levensstijl.
Samen met onze duizend vrijwilligers zetten we ons elke dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Om dat doel te bereiken, komen we op voor biodiversiteit en een energie- en grondstoffenzuinig productie- en consumptiegedrag door individuen, bedrijven en overheden.

Velt.nu

Foto: François de Heel