Overig: Nederland en het waterniveau in 2120

Film van de WUR (Wageningen University & Research):
Ons land staat voor grote uitdagingen zoals natuurverlies, verstedelijking, droge zomers en wateroverlast door klimaatverandering. Daarom bekeken Wageningse onderzoekers welke rol de natuur kan spelen bij duurzame energie, stedenbouw, landbouw en hoogwaterveiligheid. Zij maakten een film van Nederland in 2120, zodat we ons beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Hoe denk jij dat Nederland er over honderd jaar uitziet?

Informatie

  Studio Gardenista
  zondag 29 mei 2022
}  09:30 - 17:00 uur
  Overig

Deel programma-onderdeel