Lezingen: Michaël van Buuren & Jan-Maurits van Linge

Over honderd jaar is Nederland een land met groene steden, een circulaire landbouw, en is er meer ruimte voor bos, water en moeras. Zo’n klimaatbestendig Nederland is niet alleen wenselijk, maar ook mogelijk, zeggen de Wageningse ruimtelijk ontwerpers Michaël van Buuren en Jan-Maurits van Linge.

Nederland staat voor grote uitdagingen. Afnemende biodiversiteit, zeespiegelstijging, verzilting, verdroging, energienood, wateroverlast, woningnood, bodemdaling. Als we niets doen zullen deze problemen alleen maar toenemen.

Een andere kijk op het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en de ruimtelijke inrichting is nodig om een beter en groener Nederland te realiseren. Dat vinden Michaël en Jan-Maurits en zij werken samen met een team van Wageningse onderzoekers aan een toekomstbeeld voor 2120 waarin de kracht van de natuur Nederland veilig en welvarend houdt.

Het Wageningse perspectief op Nederland in 2120 is gebaseerd op een aantal uitgangspunten: zo moest de uitkomst voor de biodiversiteit maximaal zijn, want alleen dan kan ons land in de basis gezond blijven. Verder werd zoveel mogelijk gewerkt met oplossingen waarin natuurlijke processen een grote rol spelen. Dat geeft een ideaalplaatje, maar utopie is het beslist niet, legt Michaël uit. “We hebben een afweging gemaakt tussen wat waarschijnlijk, mogelijk en wenselijk is. Het resultaat is een perspectief dat mogelijk is. Of we dit allen wenselijk vinden, daar gaan wij voor!”

Michaël studeerde in Wageningen, is daar ook gepromoveerd. Hij werkt al meer dan 35 jaar aan het ontwerp van de Nederlandse cultuurlandschappen, met speciale aandacht voor watersystemen. Hij werkte bij het Staatsbosbeheer, Wageningen University, Rijkswaterstaat en de Dienst Landelijk Gebied. Momenteel werkt hij bij Wageningen Environmental Research, het voormalige Alterra, van WUR.

Informatie

  Paviljoen Boswachter
  woensdag 25 mei 2022
}  15:30 - 16:30 uur
  Lezingen

Deel programma-onderdeel