De Nederlandse Tuinenstichting komt op voor groen erfgoed dat aangetast dreigt te worden, zoals cultuurhistorisch waardevolle landschappen, tuinen, parken, openbare groenvoorzieningen enzovoorts. Daarnaast stimuleert de Tuinenstichting de openstelling van particuliere tuinen en organiseert excursies. Donateurs ontvangen voor € 47,- per jaar twee keer het Tuinjournaal en de Open Tuinengids