The Natural World

The Natural World

The Natural World is specialist in bijzondere kruiden en planten. Ze zijn vooral gespecialiseerd in planten die voor de mens een nuttige toepassing hebben. Kijk eens op hun website.  
De Tuinen van MergenMetz

De Tuinen van MergenMetz

De missie van de Tuinen van Mergen Metz is het instandhouden van, en voorlichten over, bijzondere en oude eetbare gewassen voor moestuin en siertuin c.q. voedselbos. Dit in het kader van biodiversiteit, milieu, en bovenal dat er veel meer is dan wat in de supermarkt...