Op de website van Harry Pierik schrijft hij ‘Omdat er al diverse voorbereidende werkzaamheden op stapel stonden, willen we die dit jaar graag zoveel mogelijk voortzetten. Het gaat immers om de inrichting van permanente borders op Havezate Den Alerdinck.’

Wij delen graag de voortgang op onze website.